Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΣΤΑ "ΓΗΠΕΔΑΚΙΑ" ΤΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ


Του Αθανασίου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού - Γεωτεχνικού

Την περασμένη εβδομάδα η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου (13-11-2015) ότι προέβη σε προληπτικές ενέργειες για την αποτροπή μόλυνσης των νερών ύδρευσης του οικισμού Μεγάλης Παναγίας, στη θέση Γεώτρηση Γηπεδάκια.

Τα βασικά δεδομένα της υπόθεσης είναι τα εξής : Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» προκειμένου να καλύψει ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης μηχανολογικού εξοπλισμού εκμίσθωσε αγροτεμάχιο στη θέση «Γηπεδάκια», πλησίον της Μεγάλης Παναγίας.

 Το εν λόγω αγροτεμάχιο γειτνιάζει με υδρευτική γεώτρηση με την οποία τροφοδοτείται με πόσιμο νερό η Μεγάλη Παναγία. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η έδραση του εξοπλισμού που θα αποθηκευτεί στο εν λόγω αγροτεμάχιο απαιτείται η εξυγίανση της επιφάνειας θεμελίωσης – έδρασης, η οποία εξυγίανση επιτυγχάνεται με τη διενέργεια εκσκαφής του εδάφους σε βάθος 30 εκατοστών και τη διάστρωση αδρανών υλικών κατάλληλης κοκκομετρίας σε στρώση πάχους 30-50 εκατοστών. 

Τα αδρανή υλικά είναι θραυστά υλικά ασβεστολιθικής προέλευσης, όμοια με τα υλικά που έχουν διαστρωθεί στην παρακείμενη δημοτική και εθνική οδοποιία.

Επιπροσθέτως, για λόγους πληρότητας, χωρίς να αποτελεί ουσιαστικό δεδομένο αλλά ενδεχομένως να συμβάλλει στην ερμηνεία της αντίδρασης της Δημοτικής Αρχής,  αναφέρεται ότι ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου είναι ο κος Δρούγκας Δημήτριος, πρώην Δήμαρχος Παναγίας και κουμπάρος του τέως Δημάρχου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Δημοτική Αρχή μετέβη στο σημείο την ημέρα έναρξης των εργασιών εξυγίανσης της επιφάνειας έδρασης του αγροτεμαχίου προς εξακρίβωση των καταγγελομένων σε αυτήν και προχώρησε σε έγγραφη ενημέρωση – ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προκύπτει υγειονομικός κίνδυνος για το σύστημα ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας.

Καλοπροαίρετα και καλόπιστα σκεπτόμενος κανείς οφείλει να συγχαρεί τη Δημοτική Αρχή για την αμεσότητα της αντίδρασής της, αποδεχόμενος ως βασική αιτία τα αναφερόμενα στο Δελτίο Τύπου, ότι δηλαδή η Δημοτική Αρχή είναι πιστή στη δέσμευσή της για την προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, επαγρυπνεί και δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των πηγών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας, ούτως ώστε να απαλλαγεί από κάθε υποψία υγειονομικού κινδύνου.

Προκειμένου όμως να πείσει η Δημοτική Αρχή για την αυθεντικότητα των κινήτρων της οφείλει να μας εξηγήσει τα εξής:

1.            Ποιος και πως αξιολόγησε επιστημονικά τα βασικά δεδομένα για να προβεί στη συγκεκριμένη αντίδραση και να προκαλέσει ουσιαστικά κωλυσιεργίες στη δραστηριότητα του επενδυτή;

2.            Ποιες ενέργειες έχει κάνει και θα κάνει προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ποιες είναι αυτές; ) στις οποίες απευθύνθηκε να απαντήσουν στο ερώτημα περί υγειονομικού κινδύνου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία;

3.            Θα ενημερώσει τους δημότες για την εξέλιξη και την κατάληξη του θέματος;

4.            Θα λογοδοτήσει ο καταγγέλων και η Δημοτική Αρχή για την όποια κωλλυσιεργία, εάν προκύψει;

5.            Ποια είναι η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Γηπεδάκια» τροφοδοτείται από την υδρογεωλογική λεκάνη στην οποία κινείται το ρέμα διάθεσης των βοθρολυμάτων της Μεγάλης Παναγίας; Θα μας απαντήσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και για τον υγειονομικό κίνδυνο εξαιτίας αυτού του γεγονότος, σε συνδυασμό με το ότι η περιοχή επιβαρύνεται από τα λιπάσματα των καλλιεργειών; Μήπως η θέση της συγκεκριμένης γεώτρησης είναι ακατάλληλη και πρέπει να καταργηθεί;

6.            Ποια ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής κατά τη δημιουργία όμοιου χώρου προσωρινής αποθήκευσης μηχανολογικού εξοπλισμού στην περιοχή της Αρναίας;

7.            Πως ενημερώνει η Δημοτική Αρχή τους Δημότες ως προς την ποιότητα του νερού που διατίθεται από το υδρευτικό δίκτυο ; Η συχνότητα της χλωρίωσης είναι η απαιτούμενη ή μήπως γίνεται κατάχρηση;

Τα ανωτέρω είναι ορισμένα μόνον από τα ερωτήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις και να τηρήσει συνεπή στάση στη συνέχεια. Παράλληλα, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι μέχρι να καταφέρουν, εάν το καταφέρουν, οι αντιδρούντες να διώξουν τον επενδυτή, θα πρέπει ο Δήμος να επωφελείται από την παρουσία του και τη δραστηριότητά του.

 Η Δημοτική Αρχή, εξαιτίας της στάσης που έχει υιοθετήσει ως προς τα αντισταθμιστικά από την εταιρεία προς το Δήμο, είναι υπόλογη στους Δημότες για διαφυγόντα οφέλη, τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των δημοτών, που υποτίθεται ότι προστατεύει.

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Γ. Καρίνας