Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

Σε συνέχεια της από 2/9/2013 Ανακοίνωσής μας κάνουμε γνωστό ότι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του  Νεοχωρίου.


Εδώ και περίπου είκοσι μέρες ο οικισμός του Νεοχωρίου τροφοδοτείται με άφθονο και καλής ποιότητας νερό.


Δεδομένης της παραπληροφόρησης και της σύγχυσης  που προκλήθηκε στους πολίτες το τελευταίο χρονικό διάστημα,  θεωρούμε σκόπιμο να απαντήσουμε στα κρίσιμα ερωτήματα που μας προβληματίζουν όλους, σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα του αρσενικού και τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος από τη Δημοτική Αρχή.


Πρώτον, σχετικά με την ποσότητα του αρσενικού που ανιχνεύτηκε στο νερό του Νεοχωρίου στις πρόσφατες μετρήσεις, οι τιμές που εντοπίστηκαν και ήταν πάνω από τη σημερινή παραμετρική τιμή των 10μg/ λίτρο, κυμαίνονται μεταξύ 11-28μg/ λίτρο

Η ποσότητα αυτή σε καμία περίπτωση δε δύναται να χαρακτηριστεί θανατηφόρα, τοξική ή δηλητηριώδης, όπως δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν.


Δεύτερον, όσον αφορά στην ανησυχία των κατοίκων για την αμεσότητα αντίδρασης της δημοτικής αρχής, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο πώς διαμορφώθηκε η σημερινή παραμετρική τιμή του αρσενικού, στο όριο των 10 μg/ λίτρο.Στην Ελλάδα, με βάση την Υγειονομική Διάταξη Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β/20-02-86), η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό ήταν τα 50μg/L.


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναθεώρησε την εγκύκλιο σχετικά με το αρσενικό  μειώνοντας το όριο ποσιμότητας από 50 σε 10μg/L το 1993. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της νομοθεσίας και την τελική μείωση των επιτρεπτών ορίων αρσενικού σε πολλές χώρες.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σχετική οδηγία πέντε (5) έτη αργότερα (1998) με χρόνο προσαρμογής για τα κράτη – μέλη  για άλλη μία πενταετία, μέχρι το 2003.


▪ οι Η.Π.Α. εναρμονίστηκαν οκτώ (8) έτη αργότερα (2001)


▪ η Ελλάδα εναρμονίστηκε δέκα (10) έτη αργότερα (2003) από την πρώτη οδηγία του Π.Ο.Υ. εξαντλώντας το χρονικό περιθώριο προσαρμογής για τα νέα όρια, ενώ για ορισμένες περιοχές το Υπουργείο Υγείας παρέτεινε αυτήν την προσαρμογή  μέσω σχετικών αποφάσεων για επιπλέον 3-4 έτη με όριο τα 30μg/l.


Γίνεται σαφές ότι το χρονικό διάστημα λίγων ημερών, που απαιτείται για τις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί από τη δημοτική αρχή το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος, δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.


Είναι αδιανόητο, μετά και τα παραπάνω, να γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης του πανελλήνιου και εκφοβισμού των απλών πολιτών που δεν είναι γνώστες όλων αυτών των δεδομένων, ότι η Δημοτική Αρχή «ποτίζει» τους πολίτες της με δηλητηριασμένο νερό, όταν διήρκεσε οκτώ χρόνια η εναρμόνιση των Η.Π.Α. και δέκα χρόνια η εναρμόνιση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παραμετρική τιμή. Με την ίδια λογική  οι Κυβερνήσεις των Η.Π.Α. και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλητηρίαζαν συστηματικά επί μία δεκαετία τους πολίτες τους!


Για την πρόσθετη πληροφόρηση των πολιτών να ενημερώσουμε επίσης ότι, το δηλητήριο, η θανατηφόρα  δόση, εκτιμάται για έναν ενήλικα βάρους 70 κιλών ότι είναι: 70.000 – 280.000μg/l.


Σε ό, αφορά τη σύνδεση του προβλήματος με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας, τονίζουμε τα εξής:


  • Σύμφωνα και με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ, η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους, είναι τμήμα της φύσης, και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί από κάποιους.
  • Η παλαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.
  • Το νερό προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά νερά ώστε να επιβαρύνεται από ανθρωπογενείς δράσεις.

  • Σ’ ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν συγκεντρώσεις αρσενικού, χωρίς να υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Μάλιστα σε άλλες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, παρατηρήθηκε εκατονταπλάσια περιεκτικότητα σε αρσενικό.Σαν δημοτική αρχή επενδύουμε στη μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.


Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής  αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.


Παράλληλα σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.


Παράλληλα  αξιοποιούμε  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολύ καλής ποιότητας νερά της πηγής «Τσιλινίκα».


Η δημοτική αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως το έκανε με υπεύθυνο τρόπο μέχρι σήμερα.


Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την σκόπιμη παραπληροφόρηση, τον φόβο στην αλήθεια.


Το πολιτικό συμφέρον δεν είναι άλλο από το συμφέρον του τόπου, το δίκαιο και την αλήθεια.Και κανένας πολιτικός φορέας δεν μπορεί να έχει άλλο συμφέρον από το να υπηρετεί σταθερά το δίκαιο και την αλήθεια.


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άλλη μια ανακοίνωση του δημάρχου Πάχτα που είναι στα όρια της μισής αλήθειας και του ψεύδους.
κατ αρχάς ας μας παρουσιάσει στοιχεία για το που βασίζεται και λέει ότι δεν οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες ο ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΣ του νερού με αρσενικό.
Έχει κάνει ο δήμος υδρογεωλογική μελέτη και έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα???
Αν έχει κάνει ας δωσει στην δημοσιότητα την μελέτη!!!
Κάθε νοήμον άνθρωπος διαβάζοντας μόνο και όχι μελετώντας την αύξηση του αρσενικού απο πότε ξεκίνησε και στα πόσα μg/L έφτασε στο τέλος Αυγούστου του 2013 και συγκρίνοντας το με τον χρόνο έναρξης των γεωτρήσεων στην περιοχή της πιάβιτσας και του αγίου Αθανάσιου μπορεί να εξάγει αβίαστα το συμπέρασμα πως ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝ το νερό του Νεοχωρίου.
Για τον λόγω αυτό επισυνάπτω τις αναλύσεις που έγιναν απο το 2011 έως και τον Αύγουστο του 2013

Πίνακας: Μετρήσεις αρσενικού από Δήμο Αριστοτέλη-ΚΕΠΑΜΑΧ στην περιοχή της ΤΚ Νεοχωρίου μέχρι 05/09/13 (όλες οι τιμές συγκέντρωσης του αρσενικού είναι σε μg/l με ανώτατο επιτρεπτό όριο τα 10 μg/l)

Ημερομηνία Δειγματοληψίας ΘΕΣΗ

Πηγή Αγίου Αθανασίου Υδρευτικό Δίκτυο Χωριού

Γεώτρηση
Δ. Σχολείο
2011
01/02/2011 - 7 - - - -
08/12/2011 - 12 - - - -

12/12/2012 - 14 - - - -
2013
13/03/2013 11 - 11 - - -
28/05/2013 - 12 - - - -
20/06/2013 - 12 - - - -
27/08/2013 12 21 28

03/09/2013 - 22 22
05/09/2013 Αγίου Αθανασίου 12

ΠάνωΒρύση: 4
Κάτω βρύση: 3

Πηγή Τζιλινίκα: 2
Πηγή Γεροδημήτρη: 2
ΓΤΡ Παντελή Ρίζου: 2
Πηγή Τζιλινίκα: 2

υποσημείωση: η έναρξη των γεωτρήσεων απο την εταιρεία στην περιοχή ηταν το φθινόπωρο του 2011.
Έκτοτε υπάρχει αυξητική τάση στο αρσενικό με αποκορύφωμα στις 27/8/2013 τα 28μg/L.

Εάν η δημοτική αρχή κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων του Νεοχωρίου δεν θα κράταγε θαμμένες τις αναλύσεις απο το ΚΕΠΑΜΑΧ εδώ και δυο χρόνια και θα φρόντιζε έγκαιρα για διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων.
Η μόνη παραπληροφόρηση που έγινε ηταν απο την δημοτική αρχή όσον αφορά τα όρια και τον χρόνο που εφαρμόστηκαν απο την Ευρώπη και το κάθε κράτος μέλος αυτής.
Όπως επίσης ότι δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα οι αναλύσεις απο το ΚΕΠΑΜΑΧ και ότι το αρσενικό στο νερό ηταν κατά 180% πάνω απο το επιτρεπτό όριο των 10μg/L
Ας σταματήσει λοιπόν ο δήμαρχος να παραπληροφορεί τους κατοίκους και ας σκύψει με ενδιαφέρον πραγματικό πάνω απο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

ΑΣΤΕΡΙΞ

Ανώνυμος είπε...

Αστερίξ με αυτό το σχόλιο δείχνεις πόσο γυμνή είναι η παπαγαλομάθηση σου σε θέματα ερευνητικών γεωτρήσεων.

1. Η Πιάβιτσα στην οποία γίνονται οι ερευνητικές γεωτρήσεις είναι περίπου 7 χλμ σε ευθεία από το Νεοχώρι.

2. Στις ερευνητικές γεωτρήσεις μπαίνει μέσα στο υπέδαφος ένας κύλινδρος το λεγόμενο "καρότο" απο το οποίο λαμβάνεται δείγμα για να διερευνηθεί η σύσταση του σε μέταλλα.

3. Όπως κάθετα μπαίνει αυτός ο κύλινδρος έτσι και βγαίνει. Δεν κανει βόλτες μέσα στο υπέδαφος.

4. Το "καρότο" κατά την έξοδο του δε σκορπάει το δείγμα που έχει κρατήσει.

Μην ασχολείσαι λοιπόν με πράγματα που δε γνωρίζεις. Αν τα γνωρίζεις και σκοπίμως γράφεις τις ανακρίβειες που γράφεις τότε ας αναλογιστούν αυτοί που σε διαβάζουν, ποιός είνα ο ρόλος σου και τι παιχνίδια εξυπηρετείς γράφοντας αυτες τις ασυναρτησίες.

Ευτυχώς για την κοινωνία μας στα μπλόγκ μπαίνουν και άνθρωποι που ξέρουν για να αποκαλύπτουν τα παιχνίδια ή την ανεπάρκεια σας σε θέματα που αφορούν τη μεταλλευτκή δραστηριότητα.

Ανώνυμος είπε...

6 Οκτωβρίου 2013 - 12:58 μ.μ.

1)είναι το ψέμα σου τα 7 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή..
η αλήθεια..η απόσταση από το κέντρο του Νεοχωρίου με την πηγή του αγίου Αθανασίου που έγιναν περιμετρικά οι γεωτρήσεις είναι ακριβώς 3100 μέτρα ακολουθώντας τον δημόσιο δρόμο.
πόσο μάλλον σε ευθεία γραμμή!!!
ενημερωτικά η απόσταση Νεοχώρι Στάγιρα είναι 7 χιλιόμετρα.
αν γνωρίζεις την λειτουργεία του google map μπες και τσεκάρισε το έστω και μετά από το προπαγανδιστικό σχόλιο σου.

2) ποιος μίλησε για καρότα???
3) τι σχέση έχουν τα καρότα μ αυτά τα οποία υποστηρίζω.
4) μήπως τελικά έχουν σχέση και βιάστηκες να πεις κάτι απερίσκεπτα για σένα?
μήπως λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια???
5)γνωρίζω πολύ καλά τι είναι τα καρότα και δεν περιμένω από σένα να μου πεις.
όπως επίσης και το πως λειτουργεί και μια γεώτρηση.
εγώ τουλάχιστον δεν αναφέρθηκα στην λειτουργεία των γεωτρήσεων άρα το σχόλιο σου είναι άστοχο με σκοπό να παραπλανήσεις τους Νεοχωρίτες.
ωστόσο μου κίνησες το ενδιαφέρων για τα καρότα και θα το ψάξω μήπως κάνατε άλλη πατατιά...που είναι σίγουρο αυτό!!!


ΑΣΤΕΡΙΞ

Ανώνυμος είπε...

Αστεριξ, αν πραγματικά ήξερες τη χρήση που έχουν τα "καρότα" στις ερευνητικές γεωτρήσεις δε θα μπαίναμε στη διαδικασία να ανταλλάσουμε σχόλια. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όταν είσαι γνώστης ενός αντικειμένου και όχι ένας εντεταλμένος προβοκάτορας. Σου εξήγησα για να καταλάβεις αν δεν γνώριζες ότι η δραστηριότητα των γεωλόγων της εταιρείας στην Πιάβιτσα είναι ανεξάρτητη από την παρουσία του αρσενικού στο υπέδαφος. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Οι γεωτρήσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο με την ύπαρξη του. Τώρα αν εσύ θέλεις να πιστεύεις σε κάτι που σ' εξυπηρετεί, είναι και δικαίωμα και πρόβλημα σου. Σου εύχομαι άλλες φορές να είσαι καλύτερα ενημερωμένος, πριν μπείς στη διαδικασία να παραπλανήσεις άλλους σχολιαστές και αναγνώστες.

Ανώνυμος είπε...

σε βολεύει απόλυτα να μου προσάψεις την ταμπέλα του προβοκάτορα αλλα η αληθεια για το νερό του Νεοχωρίου είναι αυτή που γράφω σ αρέσει δεν σ αρέσει!!!

ΑΣΤΕΡΙΞ