Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέχρι και τις 15 Ιουλίου θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες, με σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το ύψος του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας, ELA, όπως μετέδιδε το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση επί του θέματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΚΤ με τον τρόπο αυτό στέλνει έτσι σήμα πως τηρεί στάση αναμονής μέχρις ότου οι Έλληνες βουλευτές εγκρίνουν τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με το νέο πακέτο διάσωσης. Το κοινοβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη προκειμένου να ψηφίσει ένα σχέδιο διάσωσης το οποίο περιλαμβάνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δίνοντας έτσι περισσότερο χώρο στην ΕΚΤ να αμβλύνει τους περιορισμούς ρευστότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει διατηρήσει  αμετάβλητο το ανώτατο όριο στα 88,6 δισ. ευρώ από τις 23 Ιουνίου αν και την προηγούμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προχώρησε στην αύξηση του haircut στα ενέχυρα των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ η κατάσταση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να επανεξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ την Τετάρτη.

Παρατείνεται η τραπεζική αργία

Υπό το φως των αποφάσεων της ΕΚΤ το υπουργείο Οικονομικών είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να επεκτείνει την τραπεζική αργία για μερικές ημέρες ακόμη. Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας σε σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με εκπροσώπους των τραπεζών.

Το σκεπτικό της συνάντησης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ήταν να μπορούν τα υποκαταστήματα των τραπεζών που είναι ανοιχτά να δέχονται περισσότερες εργασίες στο εσωτερικό της χώρας, όπως είναι οι πληρωμές καρτών, οι πληρωμές οφειλών προς την εφορία κ.ά, ώστε να κινηθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Επιπλέον, αποφασίστηκε οι συνταξιούχοι να μπορούν να εισπράξουν άμεσα τα 120 ευρώ αυτής της εβδομάδας.

Παράλληλα, εκτεταμένη ήταν η συζήτηση για το πότε μπορεί να ανοίξει το Χρηματιστήριο της Αθήνας με κάποιες πλευρές να υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη και αύριο και ας παραμένουν κλειστές οι τράπεζες. Τελικά όμως, η συγκεκριμένη άποψη δεν επικράτησε.

Η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ
   
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας"
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:   
α.  της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας" (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,
β. του π.δ. 111/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α’ 178), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 45/2015 "Διορισμός Υπουργού Οικονομικών" (Α΄73),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄98 )
2.    Τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 "Παράταση τραπεζικής αργίας" (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής" (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
3.    Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.
4.    Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
5.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας" (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 "Παράταση τραπεζικής αργίας" (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής" (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                                                   
                                                   Ο Υπουργός

                                           Ευκλείδης Τσακαλώτος

Αναδημοσίευση από www.capital.gr