Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


*Του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηριζόταν η Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες έχουν υποστεί ρωγμές. Από τη μία πλευρά η χώρα μας δαπανούσε τεράστια ποσά για την εκπαίδευση επιστημόνων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και από την άλλη, η Πολιτεία ακολουθούσε διαρκώς ένα μοντέλο ανάπτυξης στηριζόμενο σε τομείς οι οποίοι δεν συνάδουν με την υψηλή τεχνογνωσία-τεχνολογία: στον τουρισμό, τη ναυτιλία και τα αγροτικά προϊόντα.

Ο τουρισμός παράγει χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας (τα γκαρσόνια της Ευρώπης), τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι χρεωμένα και σύντομα θα πέσουν στα χέρια ξένων ιδιοκτητών, δεν παράγει υπεραξία/τεχνογνωσία, και εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεθνή πολιτική-οικονομική κατάσταση.

Η ναυτιλία παρέχει υψηλόμισθες θέσεις εργασίας, απαλλάσσεται φόρων και λόγω της πλήρους απαξίωσης των ελληνικών ναυπηγείων, δεν παράγει υπεραξία υψηλής τεχνογνωσίας η οποία να παραμένει στη χώρα μας. Αντίθετα η υπεραξία αυτή παράγεται πχ. στη Νότια Κορέα όπου εκεί χτίζονται πάρα πολλά πλοία Ελλήνων εφοπλιστών.

Τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα βρίσκονται υπό την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού, δεν παρέχουν υψηλά εισοδήματα και εξαρτώνται από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (μέχρι πότε;).

Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε πως ακόμη και σήμερα, ενώ η χώρα μας έχει φτάσει τον πάτο, συνεχίζει και προωθείται ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε σαθρούς πυλώνες. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτοί οι πυλώνες δεν λειτούργησαν θετικά τα προηγούμενα χρόνια για την Ελληνική οικονομία ή πως πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ας αναστυλωθούν και ας λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα υποστυλώματα…

Ίσως είναι καιρός, υπό όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης, να δημιουργηθεί ένα νέο παράλληλο Εθνικό Αναπυξιακό Πλαίσιο στηριζόμενο στους ακόλουθους 4 πυλώνες:
  • Άμυνα/Αμυντική Βιομηχανία
  • Εξωτερική Πολιτική
  • Ορυκτοί Πόροι
  • Τεχνολογία/Έρευνα

Ορισμένοι από τους λόγους (πχ. Άμυνα-Εξωτερική Πολιτική) οι οποίοι επιβάλλουν τη δημιουργία ενός νέου-παράλληλου-Εθνικού Αναπτυξιακού Πλαισίου έχουν περιγραφεί εδώ: http://www.defence-point.gr/news/?p=120104

Όπως αναφέρθηκε υπάρχει «…μία διττή σχέση μεταξύ των ορυκτών πόρων και της Εθνικής Άμυνας. Χωρίς ισχυρή Εθνική Άμυνα δεν μπορούν να προστατευθούν οι ορυκτοί πόροι….»

Πολλές σύγχρονες εφαρμογές και επιστημονικοί τομείς έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας της στρατιωτικής τεχνολογίας-τεχνογνωσίας. Από τις τηλεπικοινωνίες, μέχρι την ιατρική, τη ρομποτική, την οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων κ.λπ. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με οποιοδήποτε άλλο προτεινόμενο αναπτυξιακό πλαίσιο.

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων με ταυτόχρονη ανάπτυξη Ελληνικής έρευνας/τεχνολογίας (πχ. startups) και καθετοποιημένης παραγωγής ελληνικών προϊόντων (από-το-ορυχείο-στο-τελικό-προϊόν) θα δημιουργήσει υψηλή τεχνογνωσία και υπεραξία η οποία θα παραμείνει στη χώρα μας. Ταυτόχρονα θα προσφέρει υψηλόμισθες θέσεις εργασίας όχι μόνο στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά σε πολλούς άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Όσο και να τρομάζει κανείς, η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει το δικό της στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα… για να μη γίνουν τα παιδιά μας τα γκαρσόνια της Ευρώπης.

Σωτήρης Ν. Καμενόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αναδημοσίευση από defence-point.gr