Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 6 ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ


 Με τη σειρά του το Ε΄  Τμήμα του ΣτΕ δημοσίευσε 6 αποφάσεις του που αφορούν την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας:

1) με την υπ΄   αριθμ. 219/2016 απόφασή τους ακύρωσαν την από 26.2.2015 υπουργική απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η θεώρηση της αρχιτεκτονικής  και ηλεκτρολομηχανολογικής μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, όπως ακύρωσαν και την απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της επίμαχης εταιρείας για την έκδοση άδειας δόμησης της.

2) Με την υπ΄  αριθμ. 221/2016 απόφαση ακυρώνεται η παράλειψη του υπουργού  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να προβεί στην έγκριση προσαρτήματος  της τεχνικής μελέτης που αφορά την νέα μονάδα εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου.

3) Με τις υπ΄  αριθμ. 222-223/2016 αποφάσεις απορρίπτονται οι  αιτήσεις του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Μ. Παναγιά  και ενός κατοίκου της Χαλκιδικής που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 17.9.2014 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη των εγκαστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων των φραγμάτων και των  χώρων απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Σκουριών.

Αντίθετα, με την υπ΄   αριθμ. 220/2016 απόφαση απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» που ζητούσε να ακυρωθεί η άρνηση της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη να εκδώσει άδεια δόμησης για τη μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών. 

Είναι η προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία εναντίον του διευθυντή πολεοδομίας της Αρναίας για την καθυστέρηση και τις δικαιολογίες που επικαλούνταν για τη μη έγκριση της άδειας.