Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Η ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ - ΤΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣτΕ!!!


Του Αθανασίου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού - Γεωτεχνικού

Η τρέχουσα χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη διότι εκπνέει η προθεσμία που είχε, σύμφωνα με το νόμο, το ΥΠΕΝ για να αξιολογήσει τα αιτήματα του επενδυτή και να χορηγήσει ή να μην χορηγήσει τις εκκρεμούσες άδειες για την επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική.

Σε συνδυασμό με την ανωτέρω προθεσμία, ολοκληρώνεται και το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους που είχε θέσει ο CEO της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold ως διάστημα αναμονής, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της εταιρείας για τη συνέχιση της επένδυσης στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ανάλογα και με τις εξελίξεις εκ μέρους του υπουργείου.

Από τις αρχές του έτους και μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν εκ μέρους του υπουργείου οι απαιτούμενες άδειες της Ολυμπιάδας και μία άδεια για τις Σκουριές εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.


Στην Ολυμπιάδα είναι εφικτή η συνέχιση των εργασιών υλοποίησης της επένδυσης, αφού δεν εκκρεμούν αδειοδοτήσεις, όμως στις Σκουριές απαιτείται η χορήγηση των εκκρεμουσών αδειοδοτήσεων εκ μέρους του υπουργείου για να είναι εφικτή η απρόσκοπτη συνέχιση των αντίστοιχων εργασιών υλοποίησης της επένδυσης.

Με δεδομένη την εν λόγω κατάσταση δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χρηματοδότηση της επένδυσης προς υλοποίησή της, όπως αυτή αδειοδοτήθηκε από την ελληνική πολιτεία, ως ενιαία και αδιαίρετη.

Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών και κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι το υπουργείο δεν έχει απαντήσει εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας στις αιτήσεις του επενδυτή για χορήγηση αδειών ρουτίνας, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσφύγει στο ΣτΕ, προκειμένου να βρει το δίκιο του και κυρίως προκειμένου να συνετίσει το υπουργείο, το οποίο φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του και τις υποχρεώσεις του.

Μοιραία, η υποχρεωτική προσφυγή του επενδυτή στο ΣτΕ ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το υπουργείο, ο οποίος θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν επικρατούσε πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της νομιμότητας και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Επιπροσθέτως, η προσφυγή στο ΣτΕ συνεπάγεται χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της επένδυσης, η οποία είναι ενδεχόμενο να παγώσει συνολικά, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

Ελέω των πολιτικών παιγνίων της κυβέρνησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να λάβει μία κρίσιμη και καθοριστική απόφαση για το μέλλον της επένδυσης στην παρούσα φάση, η οποία ενδεχομένως να σημάνει και την απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στην Ολυμπιάδα μέχρι και τη χορήγηση όλων των αδειών ρουτίνας. Εύχομαι οι εξελίξεις να διαψεύσουν την ανωτέρω εκτίμηση.

Η επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική, παρά τα κύματα και τις καταιγίδες που συναντά στην πορεία της και πέρα από τα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης, είναι καταδικασμένη να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει. Αυτό έχει δείξει η έως σήμερα ιστορία και τα αδιαμφισβήτητα κομβικά γεγονότα. Εν τω μεταξύ χρειάζεται υπομονή και αγώνας από όλους και σε όλα τα επίπεδα!!!

Με εκτίμηση,   

Αθανάσιος Γ. Καρίνας