Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Η ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ?


Του Αθανασίου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού - Γεωτεχνικού

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε την κατανομή των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική και τη διάθεση του 20% αυτών, ήτοι του ποσού των 300.000€ περίπου, στο Δήμο Αριστοτέλη, για τα έτη 2013 και 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική δυσπραγία του Δήμου και τις περιορισμένες κρατικές ενισχύσεις, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ανωτέρω ποσό αποτελεί σημαντική οικονομική ένεση για το Δήμο, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει σημαντικές τρέχουσες ανάγκες του, όπως η δασοπροστασία, ο καθαρισμός και η προστασία των ακτών, η συντήρηση του οδικού δικτύου κ.α.

Η χρησιμότητα αυτού του κονδυλίου, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς είναι αδιαμφισβήτητη. 

Όμως εξαιτίας της στάσης του Δημάρχου απέναντι σε οτιδήποτε προέρχεται ή σχετίζεται με την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. γεννά βάσιμους προβληματισμούς αναφορικά με το εάν θα αποδεχθεί ο Δήμαρχος το συγκεκριμένο κονδύλι ή θα το απορρίψει ως ανεπιθύμητο, όπως έκανε σε πλείστες άλλες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της γνωστής απαράδεκτης απόφασης που έλαβε η παρούσα δημοτική αρχή αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η εν λόγω απόφαση, με την οποία η παρούσα δημοτική αρχή αρνείται οποιαδήποτε χρηματοδότηση εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι αποδοκιμαστέα, για πολλούς λόγους, κυρίως όμως για το γεγονός ότι η παρούσα δημοτική αρχή εκλέχθηκε με σημαία την ενότητα όλων των δημοτών σε συνδυασμό με το σύνθημα ότι οι δημοτικές εκλογές δεν είχαν δημοψηφισματικό χαρακτήρα.

Επομένως, η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να λάβει τόσο σοβαρές αποφάσεις σε σχέση με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική.

Επιπροσθέτως, ανεξαρτήτως των πεποιθήσεων του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη στιγμή που η μεταλλευτική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει η εταιρεία να αποδίδει στο Δήμο όσα δικαιούται και ο Δήμος θα πρέπει να διεκδικεί ακόμη περισσότερα για λογαριασμό των Δημοτών.

Ο Δήμαρχος, με τη στάση του στερεί από τους Δημότες σημαντικούς πόρους και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες έχει επιβάλλει αυξημένα τέλη ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η στάση του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εις βάρος των συμφερόντων μας. Αντί ο Δήμαρχος να αγωνίζεται για να εξασφαλίσει τα μέγιστα κατά το δυνατόν οφέλη για λογαριασμό των πολιτών του Δήμου, αποποιείται και τα ελάχιστα που δικαιούται και του προσφέρει η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Αξίζει να παρακολουθήσουμε όλοι μας το τι θα πράξει ο Δήμαρχος σε σχέση με το κονδύλι που θα πιστώσει στο λογαριασμό του Δήμου το Υπουργείο, το οποίο όμως θα προέρχεται από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Γ. Καρίνας