Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΕΝ: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ


Στη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακα, που αφορά στο επενδυτικό έργο που αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή της Ολυμπιάδας, στη Β.Α. Χαλκιδική, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε 1,053 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ισχύς της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακα ανέρχεται σε 562,00 KW.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, η άδεια έχει ισχύ για ένα χρόνο και υπόκειται σε περιορισμούς και όρους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κτλ.

Αναδημοσίευση από capital