Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ"


Απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το αίτημα αναίρεσης που είχε υποβάλει το ελληνικό Δημόσιο και η Ελληνικός Χρυσός κατά απόφασης της Κομισιόν για ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης ύψους 15,34 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της η  Ελληνικός Χρυσός δηλώνει ότι "σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ υπογραμμίζει ότι το ποσό, που είχε χαρακτηριστεί ως παράνομη κρατική ενίσχυση, έχει καταβληθεί ήδη στο ελληνικό δημόσιο από τον Ιούνιο του 2013, επιπλέον των τόκων που όρισε η Δικαιοσύνη. Επομένως, δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα ή οφειλή προς το ελληνικό Δημόσιο."

Με δύο προσφυγές του 2011, η Ελλάδα και η Ελληνικός Χρυσός ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής (υποθέσεις Τ-233/11 και Τ-262/11). Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, το ΓΔΕΕ απέρριψε τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ελληνικός Χρυσός και επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2016, η Ελληνικός Χρυσός άσκησε αναίρεση αιτούμενη την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης του ΓΔΕΕ για τους εξής λόγους: α)) εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας των Μεταλλείων, β)) εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας των γηπέδων και γ) εσφαλμένη εκτίμηση του ύψους του προνομίου που απορρέει για την Ελληνικός Χρυσός από την απαλλαγή καταβολής φόρου (το ύψος των φόρων συνδέεται με την αξία των γηπέδων η οποία δεν είχε εκτιμηθεί σωστά).

Πηγή ανάρτησης: voria.gr