Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ "ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ" ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017


Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Από το Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί θυγατρική της «Eldorado Gold Corporation» μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Ασία και νότια Αμερική και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Το 2016, η Ελληνικός Χρυσός AE αντιμετώπισε προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Το έργο των Σκουριών τέθηκε σε καθεστώς "συντήρησης", τον Ιανουάριο του 2016, εν αναμονή αδειών  που είχαν καθυστερήσει. Μετά από μερική διευθέτηση του προβλήματος, οι εργασίες στις Σκουριές ξεκίνησαν εκ νέου τον Ιούνιο του 2016. Ο αρχικός προγραμματισμός ανετράπη και η έναρξη παραγωγής μεταλλεύματος μετατίθεται για το 2019.

Στο έργο Μαύρων Πετρών Στρατωνίου συνεχίστηκε κανονικά η παραγωγή συμπυκνωμάτων Μολύβδου-Αργύρου και Ψευδαργύρου, ενώ προχώρησε το μεγαλύτερο μέρος κατασκευής του νέου χώρου ξηρής απόθεσης στον Κοκκινόλακκα της ίδιας περιοχής.

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του έργου Oλυμπιάδας προχώρησαν σημαντικά και μετά από 23 χρόνια, τελικά  εντός του 2017 θα επαναλειτουργήσει, σε πλήρη ανάπτυξη, η εξόρυξη μεταλλεύματος. 

Το μετάλλευμα αυτό θα τροφοδοτήσει το πλησίον ευρισκόμενο, πλήρως ανακαινισμένο, εργοστάσιο εμπλουτισμού, για την παραγωγή τριών συμπυκνωμάτων, Μολύβδου, Ψευδαργύρου και Χρυσοφόρου Πυρίτη. 

Στόχος είναι το συμπύκνωμα του Χρυσοφόρου Πυρίτη να υπερβαίνει σε περιεκτικότητα τις 72.000 ουγκιές χρυσού, ενώ για τα λοιπά συμπυκνώματα μετάλλων να είναι ισοδύναμα με 55.000 ουγκιές χρυσού.Ήδη έχει ολοκληρωθεί το δύσκολο έργο της απομάκρυνσης και επεξεργασίας των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας και της αρχικής φάσης αποκατάστασης του τοπίου.

Εξυγίανση και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης σιδηροπυρίτη Στρατωνίου

Η αποκατάσταση ξεκίνησε από μία περιοχή 21 στρεμμάτων στην περιοχή του Στρατωνίου, η οποία είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση συμπυκνωμάτων σιδηροπυρίτη. Μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί πλέον των 40.000 m3 επιβαρυμένου εδαφικού υλικού.

Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας

Από το 2013, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 300.000 τόνοι συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη και έχουν μεταφερθεί σε μεταλλουργίες του εξωτερικού για επεξεργασία. Επίσης, έχουν απομακρυνθεί μεγάλες ποσότητες επιβαρυμένου επιφανειακού χώματος. Η πλήρης εξυγίανση του εδάφους και η αποκατάσταση του χώρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Κατασκευή φράγματος της εγκατάστασης απόθεσης στη θέση Κοκκινόλακκας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Kασσάνδρας  κατασκευάζεται, μεταξύ άλλων, η νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου.

Η νέα αυτή εγκατάσταση θα λειτουργήσει για την ασφαλή απόθεση (κατηγορίας α): 

α) των αποβλήτων που θα παραχθούν από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών καθώς και από τη Μεταλλουργία χαλκού–χρυσού και τα οποία δεν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά και 

β) των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και και των περιοχών επέμβασης της παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων Ολυμπιάδας - Μαντέμ Λάκκου – Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.

Η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα οριοθετείται από δύο λιθόρριπτα φράγματα, το ανάντη (φράγμα εκτροπής) και το κατάντη (κύριο φράγμα). Η πρώτη φάση κατασκευής του κατάντη φράγματος της νέας εγκατάστασης απόθεσης κοκκινόλακκα μέχρι το απόλυτο υψόμετρο +185 ολοκληρώθηκε εντός του 2016.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ερευνών για την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» είναι εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης χρυσού στη Β. Ελλάδα  θυγατρική της καναδικής εταιρίας «Εldorado Gold». Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του μεταλλείου χρυσού στο λόφο Περάματος της περιφερειακής ενότητας Έβρου. 

Εκτιμάται ότι το κοίτασμα Περάματος μπορεί να δώσει ως τελικά προϊόντα 560.000 ουγκιές χρυσού, 257.000 ουγκιές αργύρου και 3.250 τον. χαλκού. Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ που καθυστερούν από το 2012.

Επίσης η «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» είναι κάτοχος του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης και από το 2013  αποτελεί επίσης θυγατρική της «Εldorado Gold». 

Με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες και μελέτες, προκύπτει ότι τα κοιτάσματα της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου, έχουν αποθέματα της τάξης των 474.000 ουγκιών χρυσού, 250.000 ουγκιών αργύρου και 3.000 τ. χαλκού. 

Αναμένεται η έγκριση της ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που στοχεύουν σε πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να πραγματοποιηθούν ακριβέστερες μελέτες των έργων εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση στις Σάπες θα είναι υπόγεια.

[Πηγή ΣΜΕ, Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]

Αναδημοσίευση από oryktosploutos.net

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπά;

Δημιουργήσατε τμήμα planning;Από πότε;Ειλικρινά αν ισχύει,είναι ευχάριστο γεγονός.Να υποθέσω ότι σειρά θα πάρει η δημιουργία τμημάτων Logistics,QA (Quality Assistance),όπως και Γραφείου Κίνησης.Αν πάντως δημιουργήστε και πραγματικό τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,όπως ακούγεται τελευταία,με έμφαση στα θέματα τοπικής κοινωνίας,ειλικρινά θα έχετε ξεπεράσει κάθε προσδοκία.Αν τώρα,αναλάβει και άτομο από την περιοχή,που να ξέρει τις ανάγκες μας,θα έχετε ξεπεράσει τον ευατό σας.Αν πάντως δούμε άσχετο άτομο,φυτευτό από βουλευτή,ή τοπικούς πολιτευτές,θα αποδείξετε,ότι τίποτα δεν άλλαξε,σε σχέση με το αμαρτωλό σας παρελθόν.

Ανώνυμος είπε...

Μήπως το σχόλιο σου 11 Ιουνίου 2017 - 1:22 μ.μ. θα ήταν πιο σωστό να το στείλεις σαν θερμή παράκληση προς το συντονιστικό της Ιερισσού δηλαδή το δήμο αριστοτέλη για να βελτιώσει λίγο την εικόνα του. Για να μην σου πω στη ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ στον Πολύγυρο. Ακόμη καλύτερα εκεί.