Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΘΗ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΑΠΕΝ?

Του Αθανάσιου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού - Γεωτεχνικού

Είναι η 11η ημέρα αυτοεγκλεισμού των εργαζομένων στη «Στοά 59» των μεταλλείων της Ελληνικός Χρυσός. Η καθημερινότητα των αυτοέγκλειστων εργαζομένων στα έγκατα της γης είναι σίγουρα σκληρή και θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους ή και τη ζωή τους και εξαιτίας αυτών παρουσιάζει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. 

Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε την αιτία για την οποία πήραν την απόφαση και προέβησαν σε αυτή την πράξη. Η αιτία είναι η απρόσμενη, αναιτιολόγητη και τεχνικά ατεκμηρίωτη απόφαση του τέως Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Σκουρλέτη να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας του μεταλλείου και υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο Δήμο Αριστοτέλη.

 Η απόφαση του τέως Υπουργού επικαλείται έναν εκ των όρων της εγκριτικής απόφαση της τεχνικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τον οποίο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται δήθεν η πραγματοποίηση επί τόπου του έργου δοκιμών ελέγχου της αποδοτικότητας της μεταλλουργικής διαδικασίας flash smelting που πρόκειται να εφαρμοσθεί για την παραγωγή χαλκού και χρυσού. 

Για την πραγματοποίηση των εν λόγω δήθεν επί τόπου δοκιμών θα απαιτούνταν η κατασκευή επί τόπου του έργου ενός πιλοτικού εργοστασίου, ημιβιομηχανικής κλίμακας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνον για τις δοκιμές.

Ο εν λόγω όρος της εγκριτικής απόφασης εάν ερμηνευτεί σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ συνιστά τεχνικό ατόπημα αφού θα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Οι πιλοτικές δοκιμές αυτού του είδους πραγματοποιούνται στο πιλοτικό εργοστάσιο της εταιρείας που ανέπτυξε τη μέθοδο flash smelting, με υλικό το οποίο εξορύσσεται επί τόπου του εκάστοτε μεταλλείου. 

Ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου flash smelting είναι τα χαρακτηριστικά του επί τόπου εξορυσσόμενου υλικού - μεταλλεύματος και όχι οι λοιπές συνθήκες, περιβαλλοντικές ή άλλες. Επομένως, το μείζον για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της καταλληλότητας της μεθόδου flash smelting είναι το υλικό – μετάλλευμα και όχι η θέση του εργοστασίου

Τεχνικοοικονομικά, στερείται κάθε λογικής η απαίτηση να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο, έστω και πιλοτικό, μόνο και μόνο για την πραγματοποίηση των εν λόγω δοκιμών.

Συμπερασματικά, ο συγκεκριμένος τεχνικός όρος της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στο Δήμο Αριστοτέλη και κατ’ επέκταση η απόφαση τους τέως Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ Σκουρλέτη είναι τεχνικά απαράδεκτη.

Η απόφαση του τέως Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ Σκουρλέτη αποτελεί ένα πολιτικό προεκλογικό πυροτέχνημα, ενόψει των εθνικών εκλογών, με θύματα όμως τους 2.000 εργαζόμενους στα μεταλλεία, καθώς επίσης και την τοπική κοινωνία στο Δήμο Αριστοτέλη.

Ο αγώνας των εργαζομένων και των αυτοέγκλειστων στη «Στοά 59» είναι απολύτως δίκαιος και θα πρέπει να τύχει της στήριξης όλων των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να εκτονωθεί η εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία.

Οι πολιτικοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας και η τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη έχουν την ευθύνη για την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της αδράνειάς τους τα τελευταία χρόνια και θα έχουν την ευθύνη για τις ανεξέλεγκτες εξελίξεις στο μέλλον. Ας ενεργοποιηθούν επιτέλους ! ! !

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Γ. Καρίνας