Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΣτΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ


Η απόφαση του ΣτΕ 219/2016 δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τις γνωστές antigold παρερμηνείες. 

Ακυρώνει ως αβάσιμη την απόφαση Λαφαζάνη, που τον Φλεβάρη του 2015 ανακάλεσε τις άδειες αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Το ΣτΕ με σαφή τρόπο ξεκαθαρίζει, πως "η έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου επέχει και θέση έγκρισης δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου 4030/2011" και αυτό γιατί:

"...Κατά την κρίση του νομοθέτη, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδεται η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υπερκαλύπτουν τα αναγκαία για την έκδοση της άδειας δόμησης στοιχεία,

προκειμένου περί εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικού χώρου εξυπηρετουσών τη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεδομένου και του ότι επί δομήσεως εντός των περιοχών αυτών δεν ισχύουν οι περί γηπέδων και περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αυτών διατάξεις της κοινής πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών σχετικών με τον έλεγχο πλήρωσης των όρων αυτών, η δε ανέγερση των εγκαταστάσεων γίνεται και κατά παρέκκλιση των κειμένων πολεοδομικών ρυθμίσεων, η οποία χορηγείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από την αρμόδια αρχή (βλ. ΣτΕ 1449/2015)."

Στο δια ταύτα της η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει:Με αυτή την παρελκυστική τακτική φτάσαμε να καθυστερήσει η κατασκευή του έργου για έναν ολόκληρο χρόνο, εκτός του εφιάλτη της ανεργίας που έχει προκαλέσει σε εκατοντάδες εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους και δεν υπολογίζονται οι επιπλέον άνεργοι που θα είχαν προσληφθεί για την κατασκευή του.

Η Ελληνικός Χρυσός είχε καταθέσει το φάκελο προς έγκριση στην πολεοδομία στις αρχές Νοεμβρίου του 2014. 

Γιατί για την έγκριση μιας άδειας ρουτίνας μέσα σε 3 μέρες φτάσαμε στο σημείο 2 μήνες μετά να ανακαλύπτουμε την αδυναμία της υπηρεσίας να πράξει το αυτονόητο καθήκον της λόγω "φόρτου εργασίας" και "έλλειψης προσωπικού";

Πότε και ποιοί θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη γι' αυτή την κατάσταση

Ως πότε η κυβέρνηση θα βάζει πλάτη για να καλύπτει τις ενέργειες των εμπνευστών αυτής της παρελκυστικότητας, που εξελίσσονται σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος;