Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Πως «γεννήθηκε» το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ;


Είναι γνωστό, σε όσους παρακολουθούν το θέμα, ότι το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) του περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ/ΤΚΜ) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» (Απρίλιος 2011)  καταλήγει στο συμπέρασμα : «. . .  προτείνουμε τη μη έγκριση της ΜΠΕ για την αδειοδότηση της επένδυσης.» (σελ. 40, Κεφ. Γ. : Συμπεράσματα), με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο πόνημα των 40 σελίδων.

Εκείνο όμως το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι το πως «γεννήθηκε» αυτό το πόρισμα. Για όσους δεν αρκούνται στο «δια ταύτα» και πιστεύουν ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», είναι χρήσιμο να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα δεδομένα :


Στα τέλη του 2010, η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενόψει της συζήτησης στο απερχόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής για τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τη Βόρεια Χαλκιδική, αυτοβούλως συγκρότησε Ο.Ε. για το εν λόγω θέμα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Δ.Ε., συγκροτήθηκε Ο.Ε., τριμελής αρχικά, αποτελούμενη από τους συναδέλφους Π. Πέρκα, Κ. Μουρατίδη και Σ. Πρέντζα.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2011, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποδεχόμενη τη σχετική εισήγηση της συναδέλφου κας Π. Πέρκα, αποφάσισε να διευρύνει την Ο.Ε. με τους συναδέλφους Καρίνα, Τριανταφυλλίδη, Θεοδοσίου και Μοσχούδη, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. Α060/Σ4/11 απόφασή της, η οποία συνοδεύει την παρούσα ανάρτηση.

Ακολούθως, στο χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος του 2011, η επταμελής πλέον Ο.Ε., υπό το συντονισμό της συναδέλφου κας Π. Πέρκα, πραγματοποίησε συναντήσεις προς εξέταση της εν λόγω ΜΠΕ.

Στις αρχές Απριλίου του 2011, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Ο.Ε., το οποίο ξεκινάει ως εξής (σελ.3, Κεφ. Α : Εισαγωγή) :
«Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», σύστησε Ομάδα Εργασίας για την εξέταση και επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος. Η σύνθεση της Ο.Ε. είναι:
 1. Θεοδοσίου Νίκος, Δρ. Πολ. Μηχ., Επίκ. Καθ., Τομέα Υδρ. και Τεχν.Περιβ. ΠΣ ΑΠΘ
 2. Μοσχούδης Νίκος, Χημικός Μηχανικός, Επ. Συν., Τμ. ΧΜ ΑΠΘ
 3. Μουρατίδης Κυριάκος, Αρχ. Μηχ., μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ
 4. Πρέντζας Σωτήρης, Τοπ.Μηχ., μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
 5. Πέρκα Πέτη, Πολ. Μηχ.-Συγκοιν. MSc, μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ
 6. Τριανταφυλλίδης Γιώργος, Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Λέκτορας Τμ. ΧΜ ΑΠΘ
Στην Ο.Ε., εκτός από τα μέλη της, κατέθεσαν απόψεις και κείμενα και οι συνάδελφοι:
 1. Αντωνίου Γιώργος, Πολ. Μηχ. Μέλος Ν.Ε. ΤΕΕ Χαλκιδικής
 2. Παπαγεωργίου Τόλης, Πολ. Μηχανικός
 3. Τσελεπίδης Σάββας, Αρχ. Μηχ., μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η Ο.Ε., μελέτησε επισταμένως την ΜΠΕ, έλαβε υπόψη της το πόρισμα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., τις ενστάσεις των κατοίκων Γαβριαδίων Ιερισσού, τις εκθέσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τα ερωτήματα του ΥΠΕΚΑ προς την εταιρεία, και μετά από συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας, κατέληξε στο παρακάτω Πόρισμα.»

Τα αναφερόμενα ανωτέρω είναι αδιαμφισβήτητα δεδομένα και συνιστούν την αφετηρία σύνταξης του πορίσματος της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ως προς την αφετηρία λοιπόν του πράγματος, ανακύπτουν ορισμένα, καταρχήν, βασικά ερωτήματα :
 1. Η Ο.Ε. που αναφέρεται στην Εισαγωγή του πορίσματος είναι εξαμελής και όχι επταμελής, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Γιατί μεταβλήθηκε η σύνθεση της Ο.Ε. ; Η απάντηση δίδεται στη συνημμένη επιστολή του συντάκτη της παρούσας ανάρτησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 2. Στην Ο.Ε., εκτός από τα έξι μέλη της, κατέθεσαν απόψεις και κείμενα και τρεις ακόμη συνάδελφοι. Ποιος και με ποια κριτήρια ζήτησε να καταθέσουν απόψεις και κείμενα οι συγκεκριμένοι μόνον συνάδελφοι ; Ζητήθηκε και από ποιούς άλλους συναδέλφους να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα κείμενα τους ; Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί από τη συντονίστρια της Ο.Ε..
 3. Η Ο.Ε. συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους στα προφορικά ερωτήματα που τους έθεσαν τα μέλη της Ο.Ε.. Τους ζητήθηκε να καταθέσουν και τα κείμενά τους επί των εν λόγω ερωτημάτων ; Περιλαμβάνονται αυτά τα κείμενα στο πόρισμα ή έστω σε παράρτημά του ; Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί από τη συντονίστρια της Ο.Ε..

Αξιολογώντας την αφετηρία του πράγματος ένας αμερόληπτος παρατηρητής διαπιστώνει ότι «κάτι δεν πάει καλά» με το πόρισμα της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας.

Μπορούν να διατυπωθούν πολλά ακόμη ερωτήματα και να συζητηθούν ακόμη περισσότερα επιμέρους θέματα, ως προς το πόρισμα της συγκεκριμένης Ο.Ε.. Για να γίνει όμως αυτή η συζήτηση, η οποία να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η αφετηρία. Αυτό είναι ευθύνη του ΤΕΕ. Είναι ευθύνη του ΤΕΕ, ως αξιόπιστου (εάν ενδιαφέρει) τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, να διασφαλίσει τη σφαιρική και αντικειμενική – αμερόληπτη ή έστω «ισορροπημένη», τεχνικοοικονομική προσέγγιση του θέματος, με την κατάλληλη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας, την οποία συγκροτεί με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Γ. Καρίνας


2 σχόλια:

Πολίτες Αριστοτέλη είπε...

Η τοποθέτηση του κ.Καρίνα νομίζουμε ότι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, αναφορικά με τις πραγματικές αιτίες που προκάλεσαν την ανάγκη εκπόνησης ενός τέτοιου πορίσματος, όπως επίσης και τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την κύηση αυτού του πορίσματος. Τα ερωτήματα αυτά γιγαντώνονται κατά τη γνώμη μας. όσο το ΤΕΕ/ΤΚΜ κάνει την πάπια απέναντι στο απαντητικό υπόμνημα των μηχανικών της εταιρείας, το οποίο μένει αναπάντητο από την πλευρά του εδώ και 20 μήνες. Αποφεύγει να πάρει θέση σε δημόσιο αίτημα μελών του.

Γιατί άραγε τέτοια συμπεριφορά; Γιατί από τη μια είναι λαλίστατα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, όταν συμμετέχουν σε ημερίδες κατά της επένδυσης και αυτή τη λαλιά την καταπίνουν, όταν οι καθ' ύλην αρμόδιοι της υλοποίησσης αυτού του έργου, οι μηχανικοί και μέλη του ΤΕΕ, τους απαντούν ότι οι αιτιάσεις τους είναι επιστημονικά αβάσιμες;

Επίσης πόσο συμβάλει στη διαφάνεια, που οι πάντες θέλουν να επικρατήσει σ' όλους τους τομείς της Ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι ο ελέγχων είναι και κριτής;

Πολύ απλά πως γίνεται να είναι αδιάβλητο μπορεί τόσο το πόρισμα του ΤΕΕ, όσο και του συμβουλίου περιβάλλοντος του ΑΠΘ, όταν μέλη αυτών των επιτροπών είναι πιο γνωστοί για την αρνητική τους στάση απέναντι στη μεταλλευτική δραστηριότητα, παρά για το επιστημονικό τους έργο;

Οι απαντήσεις είναι αυτονόητες, δυστυχώς όμως αυτές οι συστημικές δυνάμεις, που για τους δικούς τους λόγους δε θέλουν την πρόοδο του τόπου και της κοινωνίας έχουν καταφέρει να καταστήσουν το αυτονόητο να αποτελεί ζητούμενο.

Δυστυχώς σ' αυτό το σημείο έχουμε φτάσει.

Ανώνυμος είπε...

Πολίτες Του Αριστοτέλη δε γεννάται καμία αμφιβολία ότι ζούμε σ' εναν εγκλωβισμό της φασίζουσας νοοτροπίας της εκφυλισμένης αριστεράς και των παραφυάδων της. Σ'α αυτούς τους κύκλους έχουν βρεί πρόσφορο έδαφος καταφυγής και δράσης με το μανδύα της αριστεράς συντεχνίες και άλλα ιδιωτικά συμφέροντα που έμαθαν να ζουν παρασιτικά σε βάρος του δημοσίου, ενώ παράλληλα ανέπτυσαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες προς ίδιον όφελος με νόμους και κανονισμούς κομμένους και ραμένους στα μέτρα τους. Αυτό όμως το σκηνικό το δημιούργησε το ίδιο το σύστημα για να ξεχρεώσει αλλά και για να έχει στο χέρι αντάμα, όλους αυτούς τους κατ΄επίφαση επαναστάτες. Αυτή η κατάσταση κατα τη γνώμη μου δεν αλλάζει αν ο καθένας απ΄' όλους εμάς δεν ξεβολευτεί και ανεξαρτήτου θέσης και ηλικίας δεν συνηδητοποιήσει, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε από την αρχή για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επερχόμενες γενιές. Οι καταστάσεις απαιτούν γενναιότητα, θάρρος και αρετή. Καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα απ' όσα φαντάζεστε. Πρέπει όμως και εσείς επίσης να κάνετε τη δική σας αυτοκριτική και να εντοπίσετε το γιατί η δική σας στάση γεννάει αντίσταση.

Ο καπετάνιος