Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ


Τροποποίηση της Τεχνικής Μελέτης για το έργο των Σκουριών, σχετικά με την απόθεση των τελμάτων κατέθεσε σήμερα στο ΥΠΕΝ η Ελληνικός Χρυσός.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, η αναθεώρηση της τεχνικής μελέτης για τον χώρο απόθεσης τελμάτων στις Σκουριές "αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και είναι σύμφωνη με την δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός, για τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την απόθεση τελμάτων".

Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει ακόμη, ότι η τροποποίηση του προσαρτήματος 3 "ενσωματώνει μερικές από τις καλύτερες σύγχρονες διαθέσιμες τεχνολογίες για την απόθεση τελμάτων, με την χρήση της τεχνολογίας αφύγρανσης και επιτυγχάνει σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου απελευθερώνοντας πλήρως την λεκάνη της περιοχής «Λοτσάνικο», που αντιστοιχεί σε μια έκταση 486 στρεμμάτων".

Σύμφωνα με την Ελληνικός Χρυσός ύστερα απο αυτή την εξέλιξη "αναμένεται ο διπλασιασμός των αρχικά υπολογισμένων θέσεων εργασίας στους χώρους απόθεσης τελμάτων"

Τέλος τα κοιτάσματα των Σκουριών περιλαμβάνουν 3,8 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού και 776.000 τόνους χαλκού, που μπορούν να υποστηρίξουν μια μεταλλευτική δραστηριότητα 23 και πλέον ετών, ενώ η  επένδυση για την πλήρη ανάπτυξη του έργου υπολογίζεται σε 689,2 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή ανάρτησης: hellas-gold.com